Les Belles Arts

Actualment es troben tot tipus d’aliments a totes les èpoques de l’any i en abundància. Cal fer un esforç per comprendre el que suposava la matança del porc, la pastura o la pesca a casa nostra fa només 50 anys.

Actualment perduren tècniques i costums de treball de fa mes de mil anys. Avui en ple S.XXI cal fer una recerca d’aquestes tècniques i les persones que les guarden per que no caiguin en l’oblit.