Vidas interrompudes. Idomeni, Grecia


Cada família és un numero . Es donen uns 20 numeros al dia des de Macedònia. Uns pocs han passat. I els altres milers no.

N’hi han molts més en camí des d’Atenes, el flux és continu. Però es deté aquí a Idomeni#. Macedònia a tancat i barrat la frontera i els numeros no surten, és un cul sac. La majoria dels aquí encallats, porta mirant la tanca una setmana. Volen arribar el més ràpid possible a Alemanya, però ja no decideixen sobre el seu futur.